In 2021 starten met concept Beweegschoolplus op 1 school in elk van de 3 verschillende regio's (Walcheren, Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen).Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is er in alle 3 de regio's op tenminste 1 school gestart met het concept Beweegschoolplus.