Toelichting

G

Kwaliteit

De beschikbare ruimte op het aquacultuurterrein in Colijnsplaat is volledig verkocht aan ondernemers. Wij zullen in overleg met de gemeente en andere stakeholders bezien of het wenselijk en mogelijk is aanvullende ruimte te vinden.