Toelichting

G

Kwaliteit

De subsidie Groene Daken en Groene Schoolpleinen zijn beide opgesteld en in uitvoering. In 2021 zijn 115 groene daken gesubsidieerd en de vergroening van 8 schoolpleinen ondersteund.