Toelichting

G

Kwaliteit

Vanuit de Regiodeal is een subsidie verstrekt aan de Stichting REC verduurzaming gemeente Tholen voor een pilotproject. Het project betreft de bouw en ontwikkeling van een batterijsysteem, gekoppeld aan een energie management systeem (slimme sturing) op bedrijventerrein Slabbecoornpolder & Welgelegen in Tholen, ten behoeve van opslag van duurzame energie en ter voorkoming van netcongestie. Het project moet een oplossing bieden voor netbeheerder Enduris en verduurzamende (grootverbruik) ondernemers op de terreinen. Door opslag op de batterij kan netcongestie worden voorkomen en kan Enduris aansluitingen realiseren ten behoeve van zonnepanelen voor ondernemers en transportindicaties afgeven aan de ondernemers op de terreinen.

Een voorstel voor een tweede pilot met restwarmtebenutting en warmte-uitwisseling op het bedrijventerrein Smokkelhoek  is helaas door de initiatiefnemer ingetrokken.