In het project smart mobility onderwijs vragen we een grote groep studenten om hun mobiliteitsdata te delen. Met deze schat aan mobiliteitsdata kunnen hotspots, knelpunten en problemen in het huidige mobiliteitssysteem naar voren komen. Met deze data kunnen we bestaande mobiliteitsdiensten beter afstemmen op de daadwerkelijke vraag, ook in relatie tot de lestijden en het digitale onderwijs. Ook kunnen we met nieuwe, slimme oplossingen, deze doelgroep slimmer mobiel maken, zodat zij school, stage en vrijetijdsbesteding goed kunnen bereiken. Concreet zullen we in 2021 minimaal één nieuw mobiliteitsconcept realiseren voor de reizen die met het bus-systeem minder goed bediend worden.  Dit moet nog nader worden bepaald, maar een voorbeeld zou kunnen zijn e-scooters.Toelichting

O

Kwaliteit

Via diverse campagnes zijn studenten gevraagd om mobiliteitsdata te delen. Het is echter onvoldoende gelukt om hiervoor een grote groep reizigers voor te vinden. Door corona, het thuis onderwijs en de beperkte mogelijkheden om studenten aan te spreken om mee te werken met dit project, is de projectopzet niet geslaagd. Wel zijn een groot aantal reisfrustraties opgehaald, die basis zijn voor aanpassingen in het mobiliteitsaanbod voor scholieren en studenten en is de samenwerking tussen de overheid en het onderwijs verbeterd. Realisatie van een nieuw mobiliteitsconcept is door corona niet gelukt in 2021, maar wordt nu wel voorbereid voor realisatie medio 2022.