Subdoel: Voldoende zoet water en optimalisatie van zoet water gebruikToelichting

O

Kwaliteit

Robuust watersysteem; De Horizon 2020 aanvraag van 2020 is niet toegekend. In het kader van de nationale wetenschapsagenda is echter door de universiteit Wageningen (WUR) het onderzoeksprogramma Aquanconnect ingediend. Het Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen is een van de projectgebieden. Provincie Zeeland is een van de partners. Het programma is in oktober 2021 gestart.  Het  Interreg project Fresh4c’s, waar het Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen Braakman-Zuid een onderdeel van vormt, is in 2019 gestart en loopt tot september 2022.