- We participeren in het Rijksprogramma Duurzaam Door, gericht op kennis- en netwerkbevordering op het gebied van regionale duurzaamheidsnetwerken. De inhoudelijke thematiek volgt de behoefte in de Zeeuwse samenleving. In de afgelopen periode zijn centrale thema’s regionale duurzaamheidsnetwerken, energietransitie en gezond voedsel vanuit RVO Nederland uitgewerkt. De komende periode zal meer gericht zijn op het idee van Medegebruik als verzamelbegrip voor commons, circulaire economie en deeleconomie.
- We verkennen binnen dit programma hoe we transitienetwerken in Zeeland kunnen ondersteunen in de vorm van regionale transitie academies en Living Labs.
- We ondersteunen ook de dag van duurzaamheid. In de samenleving van morgen is duurzame ontwikkeling het nieuwe normaal. Duurzaamheid is een verstrekkend begrip, wij hanteren de volgende definitie: Zorg goed voor jezelf, de ander en voor je natuurlijke omgeving. Nu en voor de toekomst. In een duurzame wereld zijn mens, natuurlijke omgeving en economie met elkaar in evenwicht.Toelichting

G

Kwaliteit

In het kennisprogramma DuurzaamDoor werken maatschappelijke initiatieven, onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemers, procesbegeleiders, maatschappelijke organisaties en overheden samen aan innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven. In 2021 is de nieuwe periode van het programma ingegaan. In deze periode komen partijen niet meer samen in landelijke participatietafels zoals in de vorige periode het geval was, maar wordt met Regionale Transitiewerkplaatsen ingezet op het werken en leren vanuit concrete opgaven in een regio. Het Grenspark Groot Saeftinghe is geselecteerd als een van de vier Regionale Transitiewerkplaatsen. 

In Zeeland is daarnaast bekeken hoe we het transitienetwerk VernieuwersLAB kunnen ondersteunen en wordt in verbinding met het Navigatieteam Zeeland een living lab rond integratie als instrument tot leefbaarheid voorbereid. 

Op de Dag van de Duurzaamheid 2021 heeft NME Zeeland de voorleesactie in Zeeland georganiseerd. Gedeputeerde De Bat ging als duurzame VIP met leerlingen van een Middelburgse basisschool het gesprek aan over energiebesparing.