In 2020 hebben we met de partners de regionale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze bevat de uitvoeringsstrategie van het samenwerkingsverband ROVZ voor de komende tien jaar. Vanuit het team ROVZ wordt de uitvoering zoveel mogelijk gecoördineerd. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is immers een integrale aanpak door de gezamenlijke partners. Deze coördinerende taak bevat verschillende onderdelen. Partners worden samengebracht en acties van verschillende partners worden zo op elkaar afgestemd. Daarnaast levert het team ROVZ verschillende facilitaire diensten zoals het in kaart brengen van de verkeersveiligheid door het uitgeven van een mediascan en een kwartaalrapportage verkeersveiligheid. We zijn ook contactpersoon voor het statistisch programma VIA en delen belangrijke informatie met onze partners. Voor heel Zeeland coördineren we de campagne-uitingen en doen we de communicatie. We organiseren jaarlijks de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid en zijn verantwoordelijk voor het organiseren van verkeerseducatie in Zeeland.Toelichting

G

Kwaliteit

Ondanks de maatregelen die genomen zijn in verband met de corona pandemie, heeft het team ROVZ zijn coördinerende taak het afgelopen jaar goed kunnen uitvoeren.  Met de Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV in de hand zijn de verschillende partners bij elkaar gebracht en zijn er mooie activiteiten georganiseerd om verkeersveiligheid onder de aandacht van de weggebruikers  te brengen. De Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid was daarbij een hoogtepunt. Ten aanzien van alle activiteiten is gecommuniceerd via interne en externe media om weggebruikers de boodschap mee te geven zich aan de verkeersregels te houden. Daarvoor zijn ook landelijke campagnes in Zeeland ingezet.
Zoals ieder jaar is er veel tijd besteed aan verkeerseducatie met name op scholen. Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van lessen voor het middelbaar beroepsonderwijs dat later ook kan worden gebruikt in het hoger beroepsonderwijs. Verder is er sinds het afgelopen jaar ook verkeerseducatie voor de allerjongsten, de peuters en kleuters. Het project "Jongeleren" is goed ontvangen en zal in 2022 verder worden uitgebreid.