Overleg wordt gevoerd met Zephyros, Impuls en de kenniswerf voor het realiseren van een fysieke locatie van Zephyoros in Vlissingen. Dit is ook een onderdeel van het compensatiepakket van de marinierskazerne.  Toelichting

G

Kwaliteit

Het fieldlag is gerealiseerd. Zephyros is de hoofdgebruiker van de test en demonstratieruimte de "Kaap"