Toelichting

G

Kwaliteit

GS hebben een Plan van aanpak exoten vastgesteld. Hierin is aangegeven welke maatregelen de provincie de komende jaren gaat ondernemen ter bestrijding van exotische plant- en diersoorten.  

Verder is subsidie verleend voor de aanpak van watercrassula en zijn beginnende besmettingen van deze soort in Zeeuws Vlaanderen geschoond. Ook is actief gehandeld inzake het opsporen en verwijderen van Rosse stekelstaarten.