Toelichting

G

Kwaliteit

De ontwikkeling van het fundament van het kader voor deze toolbox is, op basis van de input van werkgevers, in volle gang. Dit fundament wordt de basis voor een definitieve realisatie van plannen door en/of in nauwe samenwerking met het HR Netwerk Zeeland om deze in 2022 concreet te gaan bouwen. De Provincie Zeeland heeft hierin een stimulerende en faciliterende rol.