Toelichting

O

Kwaliteit

•    In alle Zeeuwse economische sectoren zijn Kennis &Innovatie (K&I) netwerken actief 
•    Tien in totaal
•    Triple helix samengesteld en vraag bedrijfsleven staat centraal
•    Houden zich bezig met innovatieve projecten en kennisdeling
•    K&I netwerken kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor organiserend vermogen vanuit K&I subsidieregeling