Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 heeft het huidige Expatcenter het onderzoek gestart naar de mogelijkheid om in Zeeland, in samenwerking met betrokken partners, het huidige Centrum door te ontwikkelen tot een 'Zeeuws warm welkom -centrum' voor internationals  & nieuwe vestigers middels een One-stop-shop Expat Center Zeeland met 3 Zeeuwse hubs inclusief IND.  Het  projectplan en bijbehorend commitment is in ver gevorderd stadium. Naar verwachting zal in 2022 gestart worden met de realisatie. De Provincie Zeeland heeft, samen met de Arbeidsmarktregio Zeeland, een signalerende en stimulerende rol gericht een goede inpassing en aansluiting van 'het Zeeuws Warmwelkom' in het Zeeuwse arbeidsmarkt-ecosyteem.  De doorontwikkeling wordt mede gefinancierd met middelen vanuit de Regiodeal Zeeland.