Subdoel: Voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sToelichting

G

Kwaliteit

In 2021 zijn in samenwerking met het waterschap sonderingen uitgevoerd voor toekomstige locaties zoutwachters en zijn Lora-gateways geplaatst ten behoeve van het realiseren van een provinciebrede dekking voor de ontvangst van veldsensoren voor (grond)watermonitoring.

De eerder gestarte samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap in het Living Lab Schouwen-Duiveland (broedplaats Zoet water) is in 2021 gecontinueerd.