Toelichting

G

Kwaliteit

De begeleiding van het Hedwige-Prosperproject is het afgelopen jaar voortgezet. Het (nu nog) binnendijks gelegen kreken- en geulenstelsel is gereed, de werkzaamheden aan de berm van de Leidingendam zijn gestart en er zijn voorbereiding getroffen voor het afgraven van de voor de Hedwigepolder liggende scheldeschorren. De PFAS problematiek krijgt daarbij specifieke aandacht. 

De projecten Bath en Ossenisse zijn afgerond.