Toelichting

G

Kwaliteit

2021 stond in het teken van de uitvoering van REACT EU. De voor Zeeland beschikbare middelen zijn op tijd weg gezet in de vorm van projecten met Zeeuwse partners. Dankzij een intensieve lobby is ook het Nederlandse deel van de Kanaalzone Gent Terneuzen en Vlissingen Oost aangewezen als  regio voor het Just Transition Fund waardoor € 58 miljoen beschikbaar komt voor het mitigeren van de effecten van energietransitie voor bedrijven en werknemers. In 2021 zijn verschillende operationele programma`s opgesteld (onder meer OP Zuid, Interreg, JTF) die in 2022 goedgekeurd gaan worden door de Europese Commissie waarna deze programma`s opengesteld gaan worden.