Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 hebben GS voor het eerst het Actieplan Groene vrijwilligers ondersteunt als diepte-investering op dit onderwerp in de samenwerking tussen organisaties in Zeeland die met groene vrijwilligers werken. Onderzocht is/wordt hoe vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden (denk aan educatie/ARBO etc.), hoe het huidige vrijwilligersbestand kan worden behouden en hoe een potentieel aan nieuwe vrijwilligers(groepen) kan worden aangeboord. Vanaf 2023 worden de uitgangspunten van het Actieplan geïncorporeerd binnen het meerjarenplan van het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur.