Toelichting

O

Kwaliteit

In 2021 is gewerkt aan de opstelling van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status voor het partnernetwerk in de Scheldedelta. De UNESCO beoordelingscommissie heeft hier positief op gereageerd en suggesties voor vervolmaking van dit bidbook gegeven. Het unieke karakter van de Scheldedelta en de integratie van actuele maatschappelijke thema's  wordt door UNESCO als voorbeeld van het optimaal positioneren van het keurmerk gezien. Reden om het bidbook op onderdelen nog completer te maken en te sturen op vaststelling medio 2022.