Toelichting

O

Kwaliteit

Rond grotere opgaven en ruimtelijke projecten worden verschillende belanghebbenden betrokken waar en wanneer dit mogelijk is. In het afgelopen jaar is dit onder meer gebeurd bij de Veerse Meer visie. De maatregelen die werden genomen met het oog op de Corona epidemie hebben een interactieve aanpak bemoeilijkt.