Toelichting

G

Kwaliteit

Sinds 2019 wordt in opgaven waar is gekozen voor netwerksturing door de provinciale organisatie gewerkt op de basis van de filosofie zoals uiteengezet in Expliciete Politiek en die is uitgewerkt in de opgavencyclus. Ook in 2021 is een aantal opgaven op deze wijze behandeld door Provinciale Staten, het gaat daarbij onder meer om Slimme Mobiliteit, Zichtbaar Zeeland en Klimaatadaptatie.