Toelichting

G

Kwaliteit

De ontwikkeling bedraagt een driejarige aanpak waardoor deze nog niet in zijn geheel is uitgevoerd. Onder leiding van een projectleider wordt samen met een klankbordgroep bestaande uit triple helix partijen en een aparte groep met jongeren uit de provincie gewerkt aan de opbouw en uitvoering van het programma. De aanpak is in opbouw en tegelijkertijd ook in uitvoering (zo zijn in 2021 eindexamenleerlingen intensief benaderd middels diverse -ludieke- acties waarin de aantrekkelijkheid van Zeeland als leef, woon en werk provincie extra onder de aandacht  van de schoolverlaters werd gebracht).  De Provincie Zeeland is opdrachtgever en  faciliteert en coordineert de aanpak.