Toelichting

G

Kwaliteit

De opleiding is overeenkomstig de planning gestart.

Over het algemeen verloopt de voortgang goed. De studenteninstroom UCR-breed is sinds 2019 toegenomen en het aantal studenten dat vakken volgt binnen het departement Engineering vertoont een stijgende lijn. Daarnaast weten externe partners UCR Engineering steeds vaker te vinden en worden er uitdagende en interessante samenwerkingsverbanden ontwikkeld met Zeeuwse partijen, maar ook met (academische) partners buiten Zeeland.  Begin november is het Engineering-gebouw Anne officieel geopend door minister Van Engelshoven; het gebouw is in z’n geheel in gebruik genomen met de start van het academisch jaar 2021-22.  In het Academisch jaar 2021-22 zullen de eerste studenten afstuderen binnen de specialisatie Engineering.