Toelichting

O

Kwaliteit

zie ook Zichtbaar Zeeland:

 - het inzetten van mogelijkheden ICT en data bij elk van de drie pijlers van  het Aanvalsplan Arbeidsmarkt vergt meer tijd dan voorzien.