Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is het project  ‘Anders kijken naar werk’ door de Arbeidsmarktregio ontwikkeld en opgestart. Vanuit dit project wordt gezamenlijk beoogd in ieder geval bij 100 ondernemers een inclusieve arbeidsanalyse uit te voeren, met de ambitie daarmee in ieder geval 80 nieuwe vacatures en plaatsingen te creëren voor de doelgroep. Het project wordt mede gefinancierd met middelen uit de Regio deal Zeeland.