Toelichting

O

Kwaliteit

Momenteel wordt -als onderdeel van het compensatiepakket Marinierskazerne- gewerkt aan de realisatie van een Delta Kenniscentrum in Zeeland. De Vlaams-Nederlandse samenwerking komt hierdoor in een nieuw perspectief te staan. Insteek is om de inhoud, werkwijze en netwerken die in de samenwerking Campus Zeeland - UGent vanaf eind 2018 zijn opgebouwd, optimaal door te ontwikkelen en aan te bieden als bouwsteen voor het onderzoeksprogramma van het Delta Kenniscentrum. Deze integratie van onderzoeksopdrachten komt overeen met het beeld dat de stuurgroep Campus Zeeland heeft van de toekomst van het onderzoeksprogramma Vlaams-Nederlandse samenwerking. In de conceptplannen van het Delta Kenniscentrum is de ambitie opgenomen om de opbrengsten van de Vlaams-Nederlandse samenwerking toe te voegen aan het onderzoeksprogramma van het DKC en zullen de projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden die ontwikkeld zijn binnen de Vlaams-Nederlandse samenwerking onderdeel worden van het onderzoeksprogramma van het DKC. Naar verwachting leidt dit tot versterking van de programma’s en de samenwerking ook met Vlaanderen. 

De Provincie Zeeland heeft in 2021 subsidie beschikbaar gesteld voor het grensoverschrijdende icoonprogramma ‘Innovatieve Waterkerende Landschappen’ als onderdeel van het grensoverschrijdende onderzoeksprogramma UGent - Campus Zeeland.