Net als vele andere provincies en gemeenten zullen knooppunten in Zeeland moeten worden opgewaardeerd. Snelle treinverbindingen en busverbindingen vragen om goede overstapmogelijkheden en faciliteiten. Dit is in het belang van de reiziger. De stationsomgeving van Vlissingen zal worden opgewaardeerd met niet alleen goede aansluitingen tussen trein, bus en boot, maar ook ruimte voor gedeelde mobiliteit en aandacht voor voorzieningen en verblijfskwaliteit. Andere knooppunten zullen volgen. Samen met gemeenten en stakeholders uit de omgeving van de knooppunten zullen plannen worden ontwikkeld en zullen gezamenlijke investeringen volgen. Concreet betekent dit:

- Planvorming en start uitvoering in 2021 stationsgebied Vlissingen (onderdeel compensatiepakket Wind in de Zeilen)

- Onderzoek Mobiliteitshubs TerneuzenToelichting

G

Kwaliteit

In de Regionale Mobiliteitsstrategie zijn de kaders voor de ontwikkeling van hubs, haltes en opstappunten beschreven. Tevens is er met de vaststelling van de strategie een budget vrijgemaakt waarmee we onze doelen mbt hub ontwikkeling, via cofinanciering, kunnen ondersteunen. Samen met gemeenten worden plannen uitgewerkt en ontwikkelingen in gang gezet. Voor station Vlissingen is door een brede groep stakeholders een analyse gemaakt van de huidige kwaliteiten en gewenste kwaliteiten, waarmee een basis is gelegd voor verdere planvorming. In Terneuzen is een locatie bepaald en worden de kaders uit de Regionale Mobiliteitsstrategie gebruikt om planvorming voor deze locatie uit te werken.