Wordt vervolgd in 2021.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is het bestuurlijk overleg Grevelingen bezig geweest met het voorbereiden van een aantal projecten gericht op natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de openbare recreatieve voorzieningen.