Toelichting

G

Kwaliteit

De eiwittransitie, de transitie van het gebruik van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten en aquatische eiwitten is een belangrijke ontwikkeling in de transitie naar een volhoudbare landbouw en tevens van groot belang voor de zelfvoorzieningsgraad van onze provincie. In 2021 hebben we verschillende initiatieven ondersteund die hier aan bijdragen. Zo hebben we een opdracht verleend aan FoodDelta Zeeland om vanuit hun eerder opgestelde Innovatieprogramma Zeeland Protein Delta een inventarisatie te doen naar nieuwe kansrijke projecten binnen de eiwittransitie. Tevens hebben we via Zeeland in Stroomversnelling een demonstratieproject ondersteund voor het organiseren van een Zeeuwse quinoa keten. Daarnaast zetten we ons op interprovinciaal niveau in om meer projecten te realiseren op dit beleidsthema via de bestaande overlegstructuren