Toelichting

G

Kwaliteit

Naast uitvoering van lopende projecten als Carbon Farming en de PPS betere Stal Betere mest is erin 2021 ook een pilot voor de toepassing van Bokashi als meststof in gang gezet en wordt thans een project voorbereid rondom Co2 opslag en akkerbouwgewassen in het kader van het Groen Herstelfonds,