Toelichting

G

Kwaliteit

Het versterken van de positie van de boer in de keten en daarmee het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen is een tevens een ambitie binnen het Uitvoeringsprogramma landelijk gebied, landbouw en natuur. Om dit te bereiken ondersteunen we diverse initiatieven gericht op een (lokale) ketenaanpak, ook wel de korte keten genoemd. Zo hebben we in 2021 een subsidie verleend via Zeeland in Stroomversnelling aan het haalbaarheidsonderzoek van Organicz naar de mogelijkheden voor de productie van duurzame graszoden via indoor teelt. Tevens draagt het eerdergenoemde demonstratieproject voor een Zeeuwse quinoa keten ook bij aan deze ambitie. Bovendien hebben we aan FoodDelta Zeeland een subsidie verleend voor de organisatie van twee ketenpilots in Zeeland, waaronder één met de lokale groothandel.