Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 konden geen nieuwe openstellingen worden gedaan. POP3 is eind 2020 verlengd met een periode van 2 jaar (2021, 2022) onder de naam POP3+. In 2021 zijn vervolgens nieuwe POP-openstellingen mogelijk gemaakt. Hiertoe zijn 10 innovatieve samenwerkingsprojecten ingediend. Deze worden thans beoordeeld op rechtmatigheid.  Verder zijn in het kader van POP3 nog tal van investeringen, projecten op het gebied van kennisoverdracht, alsmede innovatieprojecten, uit voorgaande jaren volop in uitvoering.