Toelichting

G

Kwaliteit

Naast de reguliere activiteiten binnen het Agrarisch  Natuur en Landschapsbeheer is er ook specfiek gewerkt aan dit onderwerp middels de Pilot Akkerbelt in het GLB en de projecten rondom strokenteelt van oa Rusthoeve en Zeeuws Landschap