Toelichting

G

Kwaliteit

vanuit het Deltaplan Zoet Water zijn er meerdere initiatieven in uitvoering genomen.  Provinciale Staten zijn hierover in een brief van 19-10-2021 geinformeerd. Een paar projecten: 

- effluent Coroos  beschikbaar stellen voor de landbouw

- Boeren meten Water op Noord Beveland

- Broedplaats Zoet Water Schouwen Duiveland 

- verkenning optimalisatie  benutting landbouwwaterleiding