Toelichting

G

Kwaliteit

binnen de openstelling POP 3 samenwerking voor Innovatie zijn twee projecten ingediend ten behoeve van de biologische sector, meer specifiek in de fruitteelt en ten behoeve van onderzoek naar afzet en mechanisatie. Dit zijn ook onderwerpen die naar voren gekomen zijn in diverse gesprekken die ambtelijk en bestuurlijk  met de biologische sector gevoerd zijn.