Het materieel en immaterieel erfgoed van Zeeland wordt zoveel mogelijk behouden, op een duurzame manier beheerd en ontsloten voor een breed publiek.Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn vier publicaties en drie documentaires gesteund uit het Documentaire- en PublicatieFonds Zeeland.