Toelichting

G

Kwaliteit

Het NPO heeft in 2021 een concept ambitiedocument opgesteld. Bespreking van dit plan in het Algemeen bestuur zal begin 2022 plaatsvinden waarna definiteve vaststelling kan plaatsvinden.