Om de acquisitiekracht van Zeeland te versterken onderhouden we nauwe contacten met en organiseren we 1x per jaar een strategisch overleg met:

  • North Sea Port,
  • Invest in Zeeland,
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
  • NFIA,
  • Trade and Innovate.Toelichting

G

Kwaliteit

Invest in Zeeland is partner in het landelijke Invest in Holland netwerk. Op het gebied van internationalisering is afstemming gezocht met Trade and Innovate NL, de regisserende netwerkorganisatie voor publieke krachtenbundeling (Rijk, regio en decentrale overheden). 
In 2021 heeft als gevolg van Covid-19 geen (fysiek) strategisch overleg plaatsgevonden. Er heeft wel regelmatig bestuurlijk bilateraal overleg plaats gevonden met North Sea Port, Impuls en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn North Sea Port en Invest in Zeeland gefaciliteerd bij de acquisitie van en het behouden van (internationale) bedrijven.