Toelichting

G

Kwaliteit

Er is in 2021 gestart met de nieuwe demografische prognose. Hierbij wordt gebruik gemaakt de aanbevelingen in het adviesrapport van de Provinciale Commissie Wonen over de invloed van corona op de  verhuismotieven voor Zeeland. In de prognose zal gebruik worden gemaakt van verschillende scenario's.  De prognose wordt afgerond in het 2e kwartaal van 2022.