Subdoel: Voldoen aan Waterwet, Europese Kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’sToelichting

O

Kwaliteit

Ondanks uitgevoerde maatregelen scoren de meeste kwaliteitselementen minder goed. Voor de biologische kwaliteit is onduidelijk wat hier de oorzaak van is. Voor de chemische kwaliteit wordt dit met name veroorzaakt door een gewijzigde monitoringssystematiek en verbeterde analysetechnieken.
Over de verdere aanpak vindt overleg met het Waterschap plaats.