Het doel is om tenminste 4 pilotprojecten in de logistiek op te zetten, zoals zero-emissie eilanddistributie, een deelplatform voor elektrische bedrijfswagens en de opzet van slimme mobiliteit door het delen van mobiliteit. In samenwerking met Zeeland Connect en met ondersteuning van OP-Zuid werken we aan het programma zero-emissie logistiek. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWW.Toelichting

G

Kwaliteit

Binnen het programma Zero Emissie logistiek lopen diverse sporen. TCO modellen voor elektrisch rijden (volgens model van HZ), het project van H4A voor een waterstoftankstation wordt nauwlettend gevolgd al is de techniek nog erg duur, en Clean Energy Hubs worden onderzocht. In 2022 wordt sterker ingezet op communicatie om bedrijven proef te laten rijden in elektrische voertuigen en TCO berekeningen te laten uitvoeren. Nieuwe subsidies voor de transportsector kunnen hier een aanjager voor zijn. Op het Scalda is een elektrische auto gearriveerd om studenten kennis te laten maken met nieuwe technieken en onderzoeken naar een ideale "blauwdruk"  voor de bedrijventerrein onderzoeken zijn opgestart door HZ, dit in nauwe samenwerking met de provincie Zeeland.

Het programma Zero Emissie Eilanddistributie is niet van de grond gekomen, evenals het deelplatform voor elektrische bedrijfswagens. Slimme (deel)mobiliteit is in 2021 verder uitgerold door Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland.