Toelichting

G

Kwaliteit

De BRIKS-taken voor provinciale bedrijven is gemandateerd aan de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR. De omgevingsdiensten vragen advies aan gemeenten.  In de samenwerkingsovereenkomst omgevingsdiensten met de gemeenten,  zijn de voorwaarden en spelregels vastgelegd. De gemeenten hebben individueel deze samenwerkingsovereenkomst getekend. De RUD- Zeeland houdt vier keer per jaar een regionaal  BRIKS- overleg om de voortgang te bespreken, maar ook knelpunten. De RUD- Zeeland heeft een concept tussen evaluatie opgesteld en voorgelegd aan de provincie en de gemeenten. De definitieve evaluatie wordt in 2022 verwacht.