- over het uitvoeren van onderzoek;

- over het geven van advies

- over het organiseren van themabijeenkomsten over ontwikkelingen die gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers;

  • In 2021 zal verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen SER Zeeland en de Economic Board Zeeland, volgend op de in 2020 opgestelde rapportage over de samenwerking tussen beide adviesorganen met heldere afspraken over samenwerking, afstemming en taakverdeling, verdere invulling worden gegeven.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is SER-Zeeland betrokken geweest bij advisering voor het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 en de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021.
Met de Economic Board zijn afspraken gemaakt over intensievere samenwerking, afstemming en taakverdeling tussen beide adviesorganen.