De RES is hier een integrale bouwsteen voor. In het proces om tot de Omgevingsvisie te komen wordt gebruik gemaakt van de regionale energiestrategie.Toelichting

G

Kwaliteit

De Regionale Energiestrategie is als bouwsteen in de Zeeuwse Omgevingsvisie opgenomen. De Omgevingsvisie is op 12 november 2021 door Provinciale Staten vastgesteld.