Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is een pilot gestart rond busvervoer. Deze is geevalueerd en eind 2019 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de Cultuurbus. Met cultuurbus wordt het onderwijs verbonden met culturele organisaties.  In 2021, net als 2020 beperkte corona het aantal ritten, niettemin is het minimaal aantal ritten voor de prestatie afspraak (150) wel gehaald