Het landbouwverkeer kan tijdelijk door middel van een konvooi regeling gebruik maken van de Zeelandbrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met ZLTO, Cumela en Rijkswaterstaat. Deze oplossing is echter tijdelijk. De inzet is om na het afwaarderen van de Oosterscheldekering naar 80 km per uur, onder voorwaarden het landbouwverkeer toe te staan gebruik te maken van de Oosterscheldekering. Deze afwaardering  is inmiddels een feit. Het doel is om medio 2021 tot een definitieve afspraak met Rijkswaterstaat te komen.Toelichting

O

Kwaliteit

De afwaardering van de Oosterscheldekering naar 80 km per uur is een feit geworden. Echter Rijkswaterstaat wil niet zondermeer landbouwverkeer toestaan op de Oosterscheldekering en wil daarom meer onderzoek (laten) uitvoeren. Tot definitieve afspraken ten aanzien van de doorgang van landbouwverkeer over de Oosterscheldekering is het in 2021 dus niet gekomen. De konvooiregeling over de Zeelandbrug is daarom gecontinueerd.