• Regierol gericht op totstandkoming van een breed gedragen Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 met een actieagenda, gericht op evenwichtige balans tussen omgeving, leefbaarheid en economische ontwikkeling. (bouwsteen Zeeuwse Omgevingsvisie).
  • Bewaken van inbreng van gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers voor visies op de randen van de Deltawateren (Oosterschelde, Grevelingen, Westerschelde) ten behoeve van inbreng in de Zeeuwse Omgevingsvisie.Toelichting

G

Kwaliteit

Gebiedsvisie Veerse Meer inclusief uitvoeringsprogramma vastgesteld; klaar voor uitvoering.

De Zeeuwse Omgevingsvisie is vastgesteld, inclusief een bouwsteen Recreatie en Toerisme waarin de voor de vrijetijdseconomie relevante aspecten zijn betrokken in relatie tot de Deltawateren. Zo is onder andere het onderwerp ‘waterrecreatie’ onderdeel van de actie om te komen tot een divers aanbod in de recreatiesector.