Toelichting

G

Kwaliteit

In 2021 is door de Provincie Zeeland mede namens de Scheldemondraad en de gemeente Goes/Arbeidsmarktregio Zeeland voor twee jaar opdracht gegeven aan een netwerkfacilitator grensoverschrijdende arbeidsmarkt (de kosten worden gedekt door de Scheldemondraad en gemeente Goes/AMZ).

De opdracht van de netwerkfacilitator 2021-2022:

  1. Komen tot een optimale en duurzame samenwerking van het grensoverschrijdende arbeidsmarktbeleid in Euregio Scheldemond;
  2. Opzetten van een gedragen, duurzame samenwerking die na twee jaar zelfstandig kan functioneren, waarbij alle relevante partijen duidelijk weten welke rol ze hebben. Uitgangspunt hierbij is: Euregio Scheldemond vormt één grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
  3. Opvolgen en verbinden van alle initiatieven/projecten/acties op het vlak van grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid die lopen en opgestart worden in de Scheldemondregio.