Toelichting

O

Kwaliteit

Voor de jaarlijkse IBT rapportage is elke gemeente gevraagd systematische toezichtinformatie toe te sturen. Deze informatie is in het eerste half jaar van 2021 met de Zeeuwse gemeenten besproken in een ambtelijke toezichtdialoog. Verder is in 2021 gestart met een ronde toezicht gesprekken per gemeente. In het najaar 2021 is de ‘Rapportage interbestuurlijk toezicht 2019-2020’ vastgesteld en met Provinciale Staten gedeeld.