Jouw Zeeland is de jongerendenktank van de Provincie Zeeland. Jongeren van 12 tot 23 jaar praten tijdens debatten en denktankbijeenkomsten mee over onderwerpen die hen aangaan. Via het jongerennetwerk betrekt de Provincie Zeeuwse jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. Met de pilot tweedaags jongerenparlement wil de Provincie jongeren binden aan Zeeuwse thema’s. Het jongerenparlement is een combinatie van een denktankbijeenkomst en een debat.Toelichting

G

Kwaliteit

Op 29 en 30 september 2021 organiseerde de Provincie Zeeland voor het eerst het Zeeuws jongerenparlement. Meer dan 40 jongeren van verschillende leeftijden (15 t/m 19 jaar) en opleidingsniveaus maakten tijdens de tweedaagse kennis met politiek en democratie. De tweedaagse stond in het teken van de klimaatverandering en wat dat voor Zeeland en de Zeeuwse arbeidsmarkt zou kunnen betekenen. Lees meer over het jongerenparlement en de opbrengst op: https://www.zeeland.nl/over-ons/jouw-zeeland/het-zeeuws-jongerenparlement