Prestatieafspraken maken met ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB), Zeeuws Museum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Centrum voor Beeldende Kunst vormgeving en architectuur Zeeland (CBK Zeeland) over hun bijdragen aan de Zeeuwse culturele infrastructuur en daarbij tot uitdrukking brengen hoe samenwerkingen en domeinoverstijgende activiteiten worden  gerealiseerd.   Toelichting

G

Kwaliteit

Prestatieafspraken zijn gemaakt, neergelegd in beschikkingen en gemonitoord via ambtelijke en bestuurlijke overleggen.